Menu

SMS kwa wote !
Wambie, Watangazie

Je unataka kuwajulisha au kuwatangazia wateja, wanakikundi, jamii, wanachama au watu mbali mbali kwa haraka zaidi popote walipo kwa kutumia sms nafuuu ?

Scroll Down

Inatuma haraka na ni rahisi kutumia

Andika ujumbe mmoja tu baada ya hapo tuma kwa watu wengi kwa pamoja! Kwenye harusi, taasisi, mifumo, au shughuli yoyote ile ya kijamii.

Namna gani?

Chagua Kifufushi

Chagua kifurushi kinacho kufaaa

Tengeneza SMS

Andika sms yako, au chagua ulizo wahi kuzituma

Weka Number

Mfano una namba nyingi kwenye excel unaweza kuziupload zote kwa pamoja au ukaandika contact moja moja

Tuma sasa

Una weza kutuma papo kwa papo, au ukapanga mda wa sms hiyo kutumwa

VIFURUSHI

0-1000

  • TSH27 kwa sms
Jiunge

1001-3000

  • TSH25 kwa sms
Jiunge

3001-5000

  • TSH23 kwa sms
Jiunge

5000+

  • TSH21 kwa sms
Jiunge

SPECIAL

  • Una ombi maalumu? twambie tukusaidie
Twambie